Bell Labs i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie wspólnie pracują nad rozwojem sieci 5G

Paryż, 17 czerwca, 2015 - Bell Labs, oddział badawczy Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU), został partnerem 5G Lab działającego przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

W ramach umowy o współpracy badawczej obie instytucje będą rozwijać i testować

rozwiązania, które pomogą w optymalnym zaprojektowaniu technologii sieci komórkowych 5G do jak najlepszego zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na transmisję danych w przyszłości, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanej przez użytkowników końcowych wysokiej jakości oraz niezawodności sieci 5G.

Działające od września 2014 roku 5G Lab Germany zrzesza 20 profesorów z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, jednej z czołowych uczelni w Europie, którzy współpracują z ponad 500 naukowcami. 5G Lab Germany szybko stało się ważnym konsorcjum technologicznym i liderem w zakresie prac nad rozwojem sieci 5G. Alcatel-Lucent Bell Labs, jako nowy członek 5G Lab Germany, skupi swoje wysiłki badawcze w obszarze Wireless & Networks.

 

 

Współpraca Alcatel-Lucent Bell Labs z 5G Lab Germany początkowo dotyczyć będzie następujących obszarów:

  • Wykorzystanie równoczesnej komunikacji urządzenia końcowego z wieloma stacjami bazowymi 5G w celu zwiększenia niezawodności dla połączeń o krytycznym znaczeniu

Badania mają sprawdzić, w jakim stopniu przepustowość sieci oraz jej niezawodność mogą być zwiększone poprzez komunikację urządzeń końcowych, np. smartfonów, z wieloma stacjami bazowymi w tym samym czasie. Prace skupią się na tym, jaka liczba jednoczesnych połączeń radiowych 5G lub mieszanych 5G i 4G zwiększy w optymalny sposób jakość i niezawodność połączeń o znaczeniu krytycznym – szczególnie w sytuacji zwiększonych zakłóceń oraz pogorszonej propagacji radiowej.

 

  • Określenie interfejsu radiowego 5G

Alcatel-Lucent i 5G Lab Germany wspólnie zajmą sie analizą propozycji nowego interfejsu radiowego dla sieci 5G i włączą się w proces jego późniejszej standaryzacji. Opracowany przez Bell Labs nowy interfejs bazujący na Universal Filtered-Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (UF-OFDM) jest jedną z kluczowych propozycji w tym obszarze, która może wyznaczyć podstawy przyszłej standaryzacji 5G. Wykorzystanie UF-OFDM pozwoli na znaczące zwiększenie wydajności sieci i wdrożenie nowych usług, jednocześnie wyraźnie zwiększając pojemność użytkową (zarówno abonentów, jak i urządzeń) systemu 5G, upraszczając przy tym obsługę samej sieci 5G.

 

Kluczowe informacje:

  • Należące do Alcatel-Lucent Bell Labs i działający przy Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie 5G Lab Germany, wspólnie pracują nad rozwojem technologii, które zdefiniują przyszłość sieci 5G.

  • Alcatel-Lucent początkowo skupi swoje wysiłki w obszarze badawczym Wireless & Networks. Pozostałe 3 obszary to: Tactile Internet Applications, Silicon Systems i Mobile Edge Cloud.

  • Działania Alcatel-Lucent skoncentrują się wokół dwóch zagadnień: opracowania nowego interfejsu radiowego dla sieci 5G i wykorzystania połączenia terminala końcowego z wieloma stacjami bazowymi 5G jednocześnie.

  • Bell Labs zapewni finansowanie wspólnych badań, a po ich zakończeniu wykorzysta wnioski w pracach nad projektem Network 2020.


 

Cytaty:

Prof. Gerhard Fettweis, Vodafone, Dyrektor Mobile Communications Systems na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, zarządzający 5G Lab Germany: “Dzięki wiedzy i doświadczeniu Bell Labs i Alcatel-Lucent możemy zaadresować najważniejsze wyzwania w zakresie projektowania i operowania niezawodnymi i elastycznymi sieciami mobilnymi. Wspólnie zbadamy zagadnienia pozwalające analizować prace kompletnych systemów, znajdować punkty krytyczne oraz opracować skuteczne rozwiązania, które będą łatwe do wdrożenia. Drugi projekt skupia się na nowych technologiach dostępu jako istotnym elemencie teorii podwójnej łączności i koordynacji wielu technologii transmisji radiowych w celu spełnienia krytycznych wymagań systemu.”

Tod Sizer, szef działu sieci bezprzewodowych w Bell Labs: “Bell Labs jest liderem innowacji w zakresie sieci bezprzewodowych. Blisko współpracujemy z najważniejszymi klientami i projektami badawczymi w Europie – nasza współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie dotycząca rozwoju sieci 5G jest tego doskonałym przykładem. Nasze związki z uczelnią zaczęły na długo przed powstaniem definicji sieci 5G - wspólnie inspirujemy się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań o niższych opóźnieniach i większych możliwościach, a także działamy na polu technologii MIMO (Multiple Input, Multiple Output) czy równoczesnego połączenia wielu urządzeń.”

 

Tło:

Alcatel-Lucent ujawnił prace nad UF-OFDM podczas Mobile World Congress 2014 i 2015 oraz konferencji NGMN 2015. Metoda cyfrowej modulacji wielu nośnych używana w sieciach LTE 4G (OFDM) jest zoptymalizowana z myślą o szybkim transferze pochodzącym z relatywnie niezbyt wielkiej liczby terminali, np. smartfonów. Rosnące zróżnicowanie ruchu w sieci, wynikające z Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things) oraz komunikacji między urządzeniami, wymaga stworzenia nowej technologii – zaprojektowanej z myślą o gigantycznej liczbie bardzo zróżnicowanych połączeń, która w ramach sieci 5G pozwoli zachować najlepszą wydajność i jakość usług przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu pojemności systemu. System UF-OFDM powstał właśnie z myślą o optymalnej obsłudze ruchu generowanego przez smartfony i jednocześnie przez dużą liczbę urządzeń Internetu Rzeczy (IoT).

W ramach projektu Network 2020 Bell Labs oraz inni wiodący dostawcy technologii pracują nad opracowaniem rozwiązań, które określą przyszłość sieci 5G. Ball Labs współpracuje, m.in. z NTT Docomo, KT czy Freescale.

Linki (w języku angielskim):

 

Informacje o Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie:

Założony w 1828 Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD) ma 14 wydziałów działających w wielu obszarach nauk ścisłych, humanistycznych, społecznych, medycznych oraz inżynierii. TUD kształci ok. 36 000 studentów i zatrudnia 4400 pracowników, w tym 419 profesorów. Uniwersytet współpracuje z ponad 70 uczelniami z całego świata.

www.tu-dresden.de

Informacje o 5G Lab Germany:

W ramach 5G Lab Germany, 20 czołowych profesorów oraz 500 naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie pracuje w interdyscyplinarnych grupach nad rozwojem kluczowych technologii związanych z 5 generacją komunikacji mobilnej (5G). Kluczową cechą rozwiązań 5G będzie minimalizacja opóźnień, co pozwoli w pełni wykorzystywać aplikacje dotykowe, np. do zautomatyzowanej jazdy, wspomaganej przez roboty telechirurgii czy nowych metod nauczania. W celu osiągnięcia stawianych celów naukowcy z 5G Lab Germany zajmują się pełnym spektrum tematów: od układów półprzewodnikowych do bezprzewodowej transmisji danych, poprzez strukturę sieci i rozwiązania w chmurze, aż po zaawansowane aplikacje dotykowego Internetu (Tectile Internet).

www.5glab.de

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2014 TelcoNet.pl

Projekt i wykonanie: Aplikacje internetowe - Entim