Europejscy operatorzy mogą zarobić nawet 39 miliardów euro na transformacji sieci

Paryż, Maj 2015: Dynamiczny rozwój sieci naziemnych oraz mobilnych, a także skokowy wzrost ilości przesyłanych danych związany z koncepcjami takimi jak IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy) sprawiają, że europejscy operatorzy telekomunikacyjni stają przed wyzwaniem stworzenia nowych rozwiązań zdolnych obsłużyć lawinowo rosnące wymagania. Coraz częsciej czerpią oni inspirację z wysoko zoptymalizowanych technologii i usług oferowanych w chmurze. Raport przygotowany przez międzynarodową firmę doradczo-konsultingową Arthur D. Little (ADL) oraz Bell Labs Consulting, ośrodek badawczo-doradczy Alcatel-Lucent, pt. ”Przekształcanie przyszłości z NFV i SDN” prognozuje, że potencjał jaki niesie ze sobą szybki  rozwój operatorów chmury (tzw. Cloud Carrier) może na nowo zdefiniować układ sił w całej branży.

Pierwsza na rynku analiza  wpływu wprowadzenia  Network Functions Virtualization (NFV) i Software-Defined Networks (SDN) na rynkową wartość operatora, przygotowana przez Arthur D. Little oraz Bell Labs, formułuje trzy główne wnioski:

1. Dokonaj zmiany wcześnie i świadomie
Technologie wirtualizacji sieci skutecznie obniżają barierę wejscia na rynek telekomunikacyjny  dla nowych firm, co może w znaczący sposób wpłynąć na jego kształt. Posiadanie własnej infrastruktury sieciowej nie jest już warunkiem koniecznym do świadczenia usług – firmy takie jak banki, sieci handlowe czy koncerny medialne mogą stać się znaczącą konkurencją dla tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Zdaniem autorów raportu działający na rynku operatorzy powinni uważnie śledzić zachodzące zmiany, aby nie przegapić związanych z nimi szans. Dotyczą one zwłaszcza tych rozwiązań sieciowych, które pozwolą skutecznie rywalizować w szczególnie wartościowych obszarach, w tym dynamicznie rozwijającym się segmencie bezpieczeństwa sieci (wartym 18 miliardów euro), usługach opartych na chmurze (wartych 17 miliardów euro) czy dynamicznie rozwijającym się rynkiem udostępniania sieci na zasadach hurtowych.

2. Współpracuj z kluczowymi klientami i partnerami przy tworzeniu nowych rozwiązań
Oczekiwanie coraz lepszego dostosowania rozwiązań oferowanych przez branżę telekomunikacyjną do wymagań rynku, zwłaszcza wyższego poziomu programowalności i funkcjonalności sieci, powoduje konieczność coraz bliższej współpracy między operatorami a producentami sprzętu, dostawcami oprogramowania oraz instytucjami regulacyjnymi. Umożliwi to z jednej strony zapewnienie odbiorcom łatwego dostępu do nowych usług, coraz częściej w trybie  na żądanie. Stanie się to możliwe, gdy sieci będą sprawnie współdziałać z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami opartymi na różnorodnych systemach.

 


ADL oraz Bell Labs rekomendują operatorom powołanie nadrzędnej organizacji, podobnej do StarAlliance czy SkyTeam w branży lotniczej, która ułatwiłaby porozumienie i wymianę usług pomiędzy zrzeszonymi firmami w skali globalnej oraz pozwoliłaby im na skuteczne konkurowanie z dostawcami typu webscale.

3. Usprawniaj, łącz, wirtualizuj, automatyzuj
Na przestrzeni ostatnich 20 lat procesy modernizacje sieci były ograniczone  dostosowaniem nowych rozwiązań do starszych funkcji sieciowych oraz różnych systemów zarządzania nimi. Technologiczne ujednolicenie sieci oraz wyeliminowanie z nich przestarzałych urządzeń oraz zbędnych funkcji pozwoli operatorom na zwiększenie zysków płynących z procesu modernizacji i pełnej transformacji IP.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wzrost przychodów spowodowany wprowadzeniem rozwiązań NFV i SDN przez operatorów może wynieść nawet 14 miliardów euro rocznie jedynie w obszarze samej sieci. Dodatkowe 25 miliardów euro rocznie mogą przynieść oszczędności związane z kosztami operacyjnymi dzięki zwiększeniu automatyzacji i uproszczeniu procesów biznesowych.

“Czas, aby europejscy operatorzy telekomunikacyjni przenieśli swoje sieci w erę chmury – skala wyzwań programistycznych czy związanych z automatyzacją sprawiają, że nie będzie to łatwe zadanie, ale nagroda jest warta wysiłku” mówi Jesús Portal, Partner w Arthur D. Little.

”W przypadku operatorów i dostawców usług pytanie o wdrożenie rozwiązań w chmurze nie jest kwestią ”czy”, ale ”jak i kiedy”. Odpowiedzi i strategie mogą być bardzo różne w zależności od istniejącej infrastruktury czy modelu biznesowego, ale nie ma wątpliwości, że już dziś należy zacząć o tym myśleć” mówi Cassidy Shield, Partner Zarządzający w  Bell Labs Consulting.

Badanie objęło operatorów z 35 krajów w Europie o łącznym skorygowanym przychodzie 250 miliardów euro rocznie oraz OPEX 150 miliardów euro.

Pełna wersja raportu do pobrania: www.adl.com/NFVandSDN
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2014 TelcoNet.pl

Projekt i wykonanie: Aplikacje internetowe - Entim