HP Polska dla Biznesu - Bezpieczeństwo. Ryzyko, Dostępność

Dla 70% polskich firm bezpieczeństwo informacji stanowi wysoki priorytet.
Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce traktują kwestie bezpieczeństwa informacji priorytetowo. Są przygotowane na wypadek utraty danych i nie zamierzają zmniejszać budżetów na bezpieczeństwo. Większość firm nie powierza całościowego zarządzania obszarem bezpieczeństwa zewnętrznym podmiotom.
                                        
Niezaleznie od wielkości i typu działalności firmy, bezpieczeństwo informacji nalezy do najwazniejszych kwestii. Ten wniosek potwierdzają takze wyniki poprzedniej edycji raportu z cyklu HP Polska dla Biznesu: Małe. Średnie. Innowacyjne. – zwiększenie bezpieczeństwa było najwazniejszym wyzwaniem dla połowy uczestników wspomnianego badania. Kwestie bezpieczeństwa to przede wszystkim coraz bardziej zawansowane zagrozenia, skomplikowane przepisy i rosnące potrzeby, w miarę rozwoju samego IT w firmie.
„Zarządzanie bezpieczeństwem to obszar wazny nie tylko dla IT, ale takze dla wszystkich działów biznesowych. Skutki utraty czy wycieków danych to problemy dla całej firmy: utrata reputacji, straty finansowe, przerwa w działaniu, utrata klientów, kary od regulatorów, wyciek tajemnicy handlowej. To tematy, które powinny być stale kontrolowane nie tylko przez CSO czy dział IT, ale przez cały zarząd.” – komentuje Adam Tomczak odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań klasy enterprise  do ryku MŚP.
Publikacja „HP Polska dla Biznesu - Bezpieczeństwo. Ryzyko, Dostępność” ma na celu umożliwić przedsiębiorcom zrozumienie roli bezpieczeństwa informacji i obszaru IT oraz pomóc wyciągnąć wnioski, które mogą okazać się fundamentem pod przyszłe działania dla rozwoju ich firm. Raport porusza m.in zagadnienia dotyczące: kosztów bezpieczeństwa, planu awaryjnego w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, podnoszenie bezpieczeństwa informacji, technologie backupu czy backup w chmurze. Pełny raport jest dostępny na stronie hppolskadlabiznesu.pl/hphub/raporty.

 

 


Wywiady na których oparto raport zostały przeprowadzone w grudniu 2014 roku przez firmę TNS z osobami odpowiedzialnymi w firmach za IT (dyrektor, kierownik, specjalista IT). Łącznie zrealizowano 500 wywiadów, pośród firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zastosowano dwie metody przeprowadzania wywiadu:  CATI -  wywiady telefoniczne oraz CAWI, czyli samodzielne wypełnianie ankiety. Dobór firm do badania miał charakter reprezentatywny ze względu na branżę i wielkość zatrudnienia.

Raport powstał z inicjatywy firmy Hewlett-Packard Polska, przy współpracy merytorycznej  z firmą Infotarget. Za koordynację projektu i działania media relations odpowiada agencja content marketingowa FFW Communication.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2014 TelcoNet.pl

Projekt i wykonanie: Aplikacje internetowe - Entim