Nowe narzędzie do walki z cyberprzestępczością

Mimo wdrożenia najnowocześniejszych technologii ochrony zespoły ds. bezpieczeństwa często nie mają wystarczająco dużo personelu lub umiejętności, aby skutecznie monitorować zagrożenia i reagować, a tym bardziej by tropić zagrożenia w celu głębszego poznania ich mechanizmów i wzmocnienia ochrony przed kolejnymi atakami. Braki te są szczególnie dotkliwe w mniejszych firmach, w których brakuje specjalnych zespołów ds. bezpieczeństwa.

„W obliczu ryzyka, na jakie każdego dnia narażone są firmy, potrzebują one czegoś więcej niż tylko partnera świadczącego im zarządzane usługi ochrony bezpieczeństwa” — powiedział Nick Lantuh, prezes i dyrektor generalny firmy Fidelis Cybersecurity. „Nasz zespół ekspertów to prawdziwi łowcy zagrożeń, a nie tylko obserwatorzy alertów. Większość z nich przez lata pracowała w komórkach ds. bezpieczeństwa cybernetycznego Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych i podmiotach z amerykańskiej Wspólnoty Wywiadów, gdzie zdobyli duże doświadczenie w tropieniu zagrożeń oraz reagowaniu na incydenty. Wspomaga ich zaawansowany mechanizm analiz, który dostarcza szczegółowe metadane i zawartość, co pozwala odkryć i dobrze poznać kontekst alertu, a dzięki temu — zyskać pełny wgląd w każdą fazę ataku oraz szybko i precyzyjnie wykryć, zablokować i wyeliminować zagrożenie”.
Chcąc wesprzeć zespoły ds. bezpieczeństwa i działalność biznesową, firma Fidelis Cybersecurity udostępniła  nową usługę zarządzanego wykrywania i reagowania (Managed Detection and Response, MDR). W Centrum Analiz Zagrożeń Cybernetycznych Fidelis non stop (przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu) pracują specjaliści ds. bezpieczeństwa, analitycy śledczy, specjaliści ds. reagowania na incydenty i tropiciele zagrożeń, którzy mają znakomite predyspozycje do identyfikacji i klasyfikacji ataków przypuszczanych na firmy różnej wielkości oraz reagowania na nie. Nasz zespół MDR korzysta z platformy Fidelis Elevate, która udostępnia funkcje wykrywania zagrożeń w punktach końcowych oraz reagowania na nie, analiz ruchu sieciowego, wglądu w infrastrukturę IoT przedsiębiorstwa, wykrywania zasobów i dezinformacji, umożliwiając identyfikowanie, klasyfikowanie i ochronę zasobów cyfrowych firmy.
Wykraczając poza dane NetFlow zespół MDR jest w stanie ustalić, czy dany dokument lub plik wykonywalny był już wcześniej w danym środowisku, jakiego typu jest to plik, kto jest jego twórcą, kto otrzymał jego kopię i kto był zalogowany na komputerze, z którego wysłano ten plik. Ta wynikająca z twardych danych wiedza — w połączeniu z uczeniem maszynowym i automatyzacją — pomagają zespołowi Fidelis MDR w sprawnym reagowaniu na incydenty, zapewniając szybkie i precyzyjne wykrywanie oraz reagowanie, co owocuje wyeliminowaniem fałszywych alarmów i generowaniem jedynie przydatnych w praktyce informacji.

 

 

„Zespół MDR równie dobrze potrafi udzielić wsparcia dużym przedsiębiorstwom z w pełni rozwiniętymi zespołami ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty, jak i firmom o mniejszych możliwościach w zakresie cyberbezpieczeństwa” — powiedział Lantuh. „Dużym przedsiębiorstwom z rozbudowanymi centrami ochrony bezpieczeństwa zespół MDR firmy Fidelis może świadczyć usługi rozszerzające możliwości centrum, tj. dostarczać wyłącznie przydatne w praktyce informacje opracowane na podstawie wyników analiz prowadzonych w ramach Infrastruktury Fidelis”.
Usługa Fidelis MDR jest jedną z nielicznych, w których wykorzystywana jest technologia dezinformacji, umożliwiająca klasyfikację zasobów i wdrażanie „okruszków” (ang. breadcrumb) jako przynęt prowadzących do wabików (ang. decoy), stosowanie fałszywych systemów plików, obsługę infrastruktury IoT przedsiębiorstwa, a także wykrywanie ataków „Man-in-the-Middle” oraz dodawanie fałszywych kont Active Directory wykazujących aktywność w roli wabików.
Fidelis MDR wchodzi w skład obszerniejszej oferty usług, która obejmuje m.in. reagowanie na incydenty i oceny zabezpieczeń, w tym oceny gotowości do reagowania na incydenty, operacji ochrony bezpieczeństwa oraz programu bezpieczeństwa.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2014 TelcoNet.pl

Projekt i wykonanie: Aplikacje internetowe - Entim