Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Rząd przyjął zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2015 roku zostanie rozszerzony katalog osób niepełnosprawnych, za które pracodawca będzie mógł otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia. Dotychczas zwrot dodatkowych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych przysługiwał tylko tym, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. Nowe przepisy zaś obejmują wszystkich niepełnosprawnych i pozwalają uzyskać pracodawcy zwrot dodatkowych kosztów ich zatrudnienia takich jak koszt dostosowania pomieszczeń, adaptacji lub zakupu sprzętu i urządzeń ułatwiających wykonywanie czy funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy.

Ponadto w świetle nowych przepisów warunkiem uzyskania dofinansowania wynagrodzeń dla nowych pracowników niepełnosprawnych będzie wykazanie jedynie wzrostu netto zatrudnienia ogółem. Od 1 stycznia 2015 roku pracodawca będzie mógł otrzymać ze środków PFRON zwrot 100% kosztów szkolenia osoby pomagającej niepełnosprawnym w pracy w zakresie komunikowania się i wykonywania czynności trudnych. Przepisy regulują jednak, że koszt szkolenia nie może być wyższy niż kwota najniższego wynagrodzenia.
 

Slide: 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2014 TelcoNet.pl

Projekt i wykonanie: Aplikacje internetowe - Entim